SHOP FOR
A 2205 Jasmine Towers Vasant Vihar 400610 Thane West IN
Bharatstores.com
A 2205 Jasmine Towers Vasant Vihar Thane West, IN
+919004789484 //cdn.storehippo.com/s/5ed62b7c7d6b149e50662cc4/644c1e13d763bf58aae1c9ff/bharatstores-logo-tapes-copy-480x480.png" [email protected]

Buy POORNAYU Products Online

Buy POORNAYU Products Online

  • Showing 34 Products
Poornayu Chyawanprashavleha 1 kg
₹870
  • Patla, Shyonak, Amlaki, Goughrit, Agnimanth, Gambharimool, Bilva, Gokshur, Shaliparni, Prushniparni, Brahati, Kantkari, Pippali, Draksha, Guduchi, Haritaki etc.
Suvarna Prashan Bindu
₹810
  • Shuddh Swarna Bhasma, Brahmi swaras, Shankhpuspi swaras, Giloy swaras, Mulethi swaras, Vacha swaras, Jatamansi swaras, Ashwagandha swaras, Goghrit, Bala swaras, Shatavari swaras
Aarogya Amratadi Kashayam Churna (Kadha) 5x100
₹750
  • Guduchi, Shunthi, Bhumyamalki, Marich Pippali, Yasthimadhu
Amritdhara
₹160
  • Bhimsen kapoor, Pudina satva, Lavang Tail, Ela Tail, Ajwain Satva, Nilgiri Tail
Aarogya Amratadi Kashayam Churna (Kadha)
₹150
  • Guduchi, Shunthi, Bhumyamalki, Marich Pippali, Yasthimadhu
Poornayu Gulkand
Triphala Churna
Aarogya Amratadi Kashayam Churna (Kadha) + Sansmani Vati (2+2)
₹540
  • Guduchi, Shunthi, Bhumyamalki, Marich Pippali, Yasthimadhu
Mahanarayan Taila 50 ml
Mahanarayan Taila 100 ml
Varnya Lepa
Ajmodadi Churna
Daruhaldi Churna
Shuddha Dhoopam Churna / Powder
7% Discount
Prakrutic Peya (Herbal Tea) 5x100 gm
Prakrutic Peya (Herbal Tea) 2x100 gm
Prakrutic Peya (Herbal Tea)
Diabetes Churna
Dashamool Kwath Churna
Liver Kalp Churna
Dantmanjan Churna
Yashtimadhu (Mulethi) Churna
Shatawari Churna / Powder
Ashwagandha Churna / Powder