SHOP FOR
A 2205 Jasmine Towers Vasant Vihar 400610 Thane West IN
Bharatstores.com
A 2205 Jasmine Towers Vasant Vihar Thane West, IN
+919004789484 https://www.bharatstores.com/s/5ed62b7c7d6b149e50662cc4/6553695edddf71572159da3b/bharatstores-logo-2023-copy1-480x480.jpg" [email protected]

Buy POORNAYU Products Online

Buy POORNAYU Products Online

  • Showing 28 Products
Poornayu Chyawanprashavleha 1 kg
₹870
  • Patla, Shyonak, Amlaki, Goughrit, Agnimanth, Gambharimool, Bilva, Gokshur, Shaliparni, Prushniparni, Brahati, Kantkari, Pippali, Draksha, Guduchi, Haritaki etc.
Suvarna Prashan Bindu
₹900
  • Shuddh Swarna Bhasma, Brahmi swaras, Shankhpuspi swaras, Giloy swaras, Mulethi swaras, Vacha swaras, Jatamansi swaras, Ashwagandha swaras, Goghrit, Bala swaras, Shatavari swaras
Aarogya Amratadi Kashayam Churna (Kadha)
₹150
  • Guduchi, Shunthi, Bhumyamalki, Marich Pippali, Yasthimadhu
Triphala Churna
Mahanarayan Taila 50 ml
Mahanarayan Taila 100 ml
Varnya Lepa
Ajmodadi Churna
Daruhaldi Churna
Shuddha Dhoopam Churna / Powder
7% Discount
Prakrutic Peya (Herbal Tea) 5x100 gm
Prakrutic Peya (Herbal Tea) 2x100 gm
Prakrutic Peya (Herbal Tea)
Diabetes Churna
Dashamool Kwath Churna
Liver Kalp Churna
Dantmanjan Churna
Yashtimadhu (Mulethi) Churna
Shatawari Churna / Powder
Ashwagandha Churna / Powder
Giloya Churna / Giloy Powder
Talisadi Churna
₹117
  • Talispatra, Marich, Pippali, Shunthi, Vanshlochan, Dalchini, Ela, Mishri
Rajat Prashan Bindu
₹360
  • Shuddh Rajat Bhasma, Brahmi swaras, Shankhpuspi swaras, Giloy swaras, Mulethi swaras, Vacha swaras, Jatamansi swaras, Ashwagandha swaras, Goghrit, Bala swaras, Shatavari swaras
Brahmi Taila 50 ml / Tel / Hair Oil