SHOP FOR
A 2205 Jasmine Towers Vasant Vihar 400610 Thane West IN
Bharatstores.com
A 2205 Jasmine Towers Vasant Vihar Thane West, IN
+919004789484 https://www.bharatstores.com/s/5ed62b7c7d6b149e50662cc4/6553695edddf71572159da3b/bharatstores-logo-2023-copy1-480x480.jpg" [email protected]

Suvarna Prashan, Rajat Prashan

Showing 2 Styles
Suvarna Prashan Bindu
₹900
  • Shuddh Swarna Bhasma, Brahmi swaras, Shankhpuspi swaras, Giloy swaras, Mulethi swaras, Vacha swaras, Jatamansi swaras, Ashwagandha swaras, Goghrit, Bala swaras, Shatavari swaras
Rajat Prashan Bindu
₹360
  • Shuddh Rajat Bhasma, Brahmi swaras, Shankhpuspi swaras, Giloy swaras, Mulethi swaras, Vacha swaras, Jatamansi swaras, Ashwagandha swaras, Goghrit, Bala swaras, Shatavari swaras

FILTERS CLEAR FILTERS

  • SORT BY