SHOP FOR
A 2205 Jasmine Towers Vasant Vihar 400610 Thane West IN
Bharatstores.com
A 2205 Jasmine Towers Vasant Vihar Thane West, IN
+919004789484 //cdn.storehippo.com/s/5ed62b7c7d6b149e50662cc4/644c1e13d763bf58aae1c9ff/bharatstores-logo-tapes-copy-480x480.png" [email protected]

Churna

Showing 14 Styles
Triphala Churna
Aarogya Amratadi Kashayam Churna (Kadha) + Sansmani Vati (2+2)
₹540
  • Guduchi, Shunthi, Bhumyamalki, Marich Pippali, Yasthimadhu
Ajmodadi Churna
Daruhaldi Churna
Shuddha Dhoopam Churna / Powder
Diabetes Churna
Dashamool Kwath Churna
Liver Kalp Churna
Dantmanjan Churna
Yashtimadhu (Mulethi) Churna
Shatawari Churna / Powder
Ashwagandha Churna / Powder
Giloya Churna / Giloy Powder
Talisadi Churna
₹117
  • Talispatra, Marich, Pippali, Shunthi, Vanshlochan, Dalchini, Ela, Mishri

FILTERS CLEAR FILTERS

  • SORT BY